Privacy Statement

 1. Alle informatie die op een website van Dakpakket wordt verzameld wordt volkomen vertrouwelijk behandeld. Op geen enkel moment wordt deze informatie, op welke wijze dan ook, aan anderen verstrekt, anders dan aan haar eigen medewerkers.
 2. Dakpakket zal er alles aan doen om de verzamelde informatie te beschermen en te voorkomen dat het door anderen dan aangewezen personen, binnen haar organisatie, kan worden gebruikt.
 3. Dakpakket kan, van tijd tot tijd, algemene demografische gegevens genereren over haar clienten en/of bezoekers van haar website, voor eigen gebruik. Zulke informatie zal voornamelijk van statistische aard zijn en zal nooit specifieke informatie bevatten over enige individuele bezoeker of gebruiker.
 4. Alle activiteit op deze server wordt geregistreerd en opgeslagen gedurende de daarvoor geldende wettelijke termijn, inclusief alle toegang tot diensten en aanpassingen van individuele gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden en om gebruik en misbruik van de service te registreren. Algemene informatie zoals browser type, land van herkomst, aantal klanten en/of bezoekers mogen alleen aan eigen medewerkers worden verstrekt.
 5. Alleen indien daartoe gedwongen via een gerechtelijk bevel of via een dwangmaatregel van overheidswege, zal informatie ter beschikking worden gesteld aan bevoegde instanties. Als een geregistreerde gebruiker wordt verdacht van illegale activiteit bij het gebruik van de diensten op deze website, zal de daarbij geregistreerde illegale activiteit worden gemeld aan daarvoor bevoegde instanties voor verder onderzoek.
 6. Op geen enkel ander moment zal klantinformatie, zonder expliciete toestemming, worden vrijgegeven.
 7. Creditcardgegevens worden veilig verwerkt om de vertrouwelijkheid te waarborgen
 8. SSL-codering wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat gevoelige gegevens beschermd worden.
 9. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
  heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
  bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dakpakket en
  heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
  indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of
  een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
  verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
  toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dakpakket.nl.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
  van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
  (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
  en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De kopie van
  uw identiteitsbewijs wordt na bevestiging van uw identiteit verwijderd. We reageren zo snel
  mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dakpakket wil u er tevens op wijzen
  dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
  Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy, neem dan a.u.b. contact op